header
LINE it!
 

ทำไมต้องช่วยกันลงชื่อสนับสนุนกฎหมายบุหรี่


  • แต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กว่าห้าหมื่นคน โดยก่อนตาย ผู้สูบบุหรี่จะป่วยหนักและทรมาน และอายุสั้นกว่าคนทั่วไป 12 ปี
  • ปัจจุบันนี้มีเด็กไทยอายุต่ำกว่า 18 ปีติดบุหรี่แล้วประมาณสี่แสนคน แต่ละปีมีเด็กติดบุหรี่ใหม่ 100,000 คน และ 7 ใน 10 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต
  • ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมบุหรี่ฉบับใหม่ ได้รับการปรับปรุง เพื่อทดแทนกฎหมายเก่าที่ใช้มากว่า ยี่สิบปีแล้ว
  • ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมบุหรี่ฉบับใหม่ จะควบคุมการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ของบริษัทบุหรี่ เพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน เพื่อลดจำนวนเยาวชนที่จะเสพติดบุหรี่
  • กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่คือชะลอเส้นทางเดินของร่าง พ.ร.บ.ฯ ตั้งแต่ด่านแรก คือการเห็นชอบของ ครม. เพื่อให้การพิจารณากฎหมายเสร็จไม่ทัน อันจะทำให้กฎหมายตกไปโดยปริยาย เสียงสนับสนุนจากทุกท่านจะเป็นประชามติในการส่งสัญญาณสนับสนุนรัฐบาลให้เดินหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายโดยมิรอช้า